Nyereményjáték

Mikrozöldkert   nyereményjáték

A Nail Shop Bt. (székhely: 4225 Debrecen, Tócós u.5., Adószám: 22101594-2-09, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Mikrozöldkert  nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

A Nail Shop Bt. (székhely: továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mikrozoldkert.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, Mikrozöldkert nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

  1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a  www.mikrozöldkert.hu weboldalon elfogadják a jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a Mikrozöldkert facebook oldal kedvelői és követői.

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

  1. A Játék időtartama:    2022.06.28. – 2022.07.03. 15.00 óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak.

A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki.

A sorsolás időpontja: 2022.07.03. 

A nyertes kiválasztása a commentpicker.com rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.

Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2022.07.03. 15.00 óra.

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2022.07.03.   

Eredményhirdetés a Mikrozöldkert Facebook oldalán a nyertes kommentre adott válaszban, valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve, ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete

1. Keresd fel a Mikrozöldkert insta oldalát.
2. Tájékozódj a játék részletekről.
3. A játék szabályoknak ha megfelelően elegett tettél akkor már részt is veszel a játékban!

A nyertessel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot az instagram oldalán a sorsolás napján.

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. A nyereményjáték során a következő ajándék nyerhető meg:

            -3 db Mikrozöld termesztő készlet

            -3csomag Mikrozöld és csíra mag

 

           A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja.

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Lebonyolító a nyertes Játékost Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

  1. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.
  2. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
  3. A nyereményt kizárólag magyarországi címre tudjuk postázni.
  4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
  5. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához,                         kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Nail Shop Bt. a   Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.


Budapest, 2022. Június 28.

 

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.